C o h o r t e n S c h e m a         september 2015

Niveau

Entree
2 of 3


Start Cohort (datum OOK)

2010 of 2011
2012 of 2013
2014 of 2015
vanaf 2016

Diploma Jaar

2015/16
2016/17
vanaf 2017/18

Welkom op de cohortenschemasite van Faistos.
Deze site vereenvoudigt het zoeken naar de exameneisen voor Nederlands, Engels en Rekenen voor de verschillende cohorten en diplomajaren. Deze site maakt gebruik van een vernieuwd schema, gebaseerd op het document "Cohortenschema juli 2015 – vs. 1.4 ", inclusief de aanpassingen van september 2015, van het Steunpunt Taal en Rekenen MBO.
Voor oudere cohorten kan het vorige schema richting geven.

Op 14 maart 2016 is er door het steunpunt een aangepast cohortenoverzicht gepubliceerd. Dit overzicht is minder compleet dan dit schema, maar wel actueler door recente aanpassing aan de eisen m.b.t. rekenen.

Vrijwaring: Deze site biedt een interactieve manier aan om om te gaan met het document "Cohortenschema juli 2015 – vs. 1.4" zoals gepubliceerd door Steunpunt Taal en rekenen MBO. Poogt u vooral niet om rechten aan deze site te ontlenen. Correcties, suggesties en loftuitingen zijn welkom. janmeeuw@gmail.com

Probeer ook eens de Omzettingstabel van Faistos. Voor het handig omzetten van toetsscores in cijfers.